Вітаю Вас, Гість
Головна » 2014 » Вересень » 22 » Програма міжнародної наукової конференції
5:11 PM
Програма міжнародної наукової конференції

Програма конференції

Четвер, 25 вересня

9:00-9:45

Реєстрація учасників

вестибюль конференц-зали (ІІІ корпус)

10:00-10:30

Відкриття конференції

конференц-зала (ІІІ корпус)

Вітальне слово  ректора КНЛУ проф. Р.В. Васька

Вітальне слово  проректора КНЛУ з наукової роботи проф. О.В. Матвієнко

Вітальне слово  директора Програми імені Фулбрайта п. Марти Коломиєць

10:30-11:20

Пленарне засідання

конференц-зала (ІІІ корпус)

 

Е. Кшановська-Ключевська CORPOREAL IMAGINATION IN THE RECEPTION OF VERBAL AND VISUAL ARTWORKS

Головуючий: О.П. Воробйова

11:20-11:40

Перерва на каву

ауд. 304 (ІІІ корпус)

11:40-13:40

Круглий стіл

Languages, Literatures, Works of Artthe Texts of Our Experience

(ауд. 309,

ІІІ корпус)

 

 

Модератори:

Е. Кшановська-Ключевська,

О.П. Воробйова

 

Секція 1

Мовна та естетична творчість: подібності й розбіжності

(ауд. 1008,

ІІІ корпус)

 

 

 

Модератор:

В.І. Теркулов

Секція 2

Метафора у мові, літературі та мистецтві: інтерсеміотичні зв'язки

(ауд. 802,

ІІІ корпус)

 

Модератор:

И.В. Пустовойт

Секція 5 (І)

Лінгвістика і семіотика креативності: мовна та дискурсивна особистість

(ауд. 601,

ІІ корпус)

 

Модератори:

О.С. Маріна

Секція 5

Лінгвістика і семіотика креативності: мовна та дискурсивна особистість

(ауд. 201,

ІІІ корпус)

 

Модератор:

С.І. Потапенко

11:40-12:10

О.П. Воробйова MULTIMODALITY OF THE REAL AND VIRTUAL IN VIRGINIA WOOLF'S "A SIMPLE MELODY": COGNITIVE AND AFFECTIVE IMPLICATIONS

А.А. Калита  ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПАУЗ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ

A.P. Martynyuk THE ART OF METAPHORIC POLITICAL INSULT

WITHIN COGNITIVE FRAMEWORK

С.Я. Балхова,

Г.С. Раджабова КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНАЯ ПАРАДИГМА ЛИЧНОСТИ

КАК ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ЯЗЫКЕ

А.В. Лещенко ДИСКУРСИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ КАК МНОГОАСПЕКТНЫЙ ФЕНОМЕН

12:10-12:40

Т. Бовсунівська КОГНІТИВНИЙ ЕТАП ОСМИСЛЕННЯ ЕКФРАЗИСУ

С.О. Швачко ФІЛОЛОГІЧНІ ВКРАПЛЕННЯ В ПОЕЗІЇ Т. Г. Шевченка

Я.В. Бистров

ФРАКТАЛЬНА МОДЕЛЬ МЕТАФОРИ

 

S.V. Gladio

THE IMPACT OF FRAME SEMANTICS ON TEXT UNDERSTANDING

 

В.А. Ushchyna

CREATIVITY OF CONSTRUING AND INTERPRETING IDENTITY

IN DISCOURSE SITUATIONS OF RISK

12:40-13:10

S.V. Kurbatov

HAIKU AND THE PROBLEM OF VISUALIZATION IN POETRY

О.В. Ребрій

ПЕРЕКЛАД ЯК МИСТЕЦТВО: МІМЕТИЧНА ПРИРОДА ПЕРЕКЛАДУ

І.В. Середюк

КОНЦЕПТ «НАФТА» В УКРАЇНСЬКІЙ І АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

З.Б. Шелковнікова МІМЕЗИС І ДІЄГЕЗИС У НАУКОВОМУ НАРАТИВІ

М.С. Менчук

МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ТА ТЕКСТ

 

13:10-13:40

Т.Є. Некряч

ПОДВІЙНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ: ЕКФРАСИС У ПЕРСОНАЖНІЙ ХАРАКТЕРИЗАЦІЇ ПІД ПЕРЕКЛАДАЦЬКИМ РАКУРСОМ

Т.В. Радзієвська

ДО ПИТАННЯ ПРО ТВОРЧИЙ МЕТОД В. НАБОКОВА: КОНТЕКСТ ЗАГАЛЬНОЛІНГВІС-ТИЧНИХ ІДЕЙ

В.О. Перепелиця

НЕЙРОННІ ТА КОГНІТИВНІ ОСНОВИ ПОЕТИЧНОЇ ОБРАЗНОСТІ (на матеріалі сонетів Уільяма Шекспіра)

М.П. Дворжецкая

КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВ-НЫЙ АСПЕКТ РЕЧЕВОЙ ИНТОНАЦИИ

 

О.О. Морозенко

ОЦІННІ ПРИКМЕТНИКИ ЯК ЗАСІБ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТА CHARACTER В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

13:40-14:30

Обід

університетська їдальня (І корпус)

14:30-16:10

 

 

 

14:30-15:20

 

15:20-16:10

Пленарне засідання

конференц-зала (ІІІ корпус)

 

І.П. Бондаренко ДЗЕН-БУДДИЗМ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ЯПОНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

 

О.Ч. Кшановський КАТЕГОРІЯ ЕВІДЕНЦІЙНОСТІ В ПОВСЯКДЕННІЙ І ХУДОЖНІЙ КОМУНІКАЦІЇ: ПОГЛЯД ІРАНІСТА

Головуючий: О.Р. Валігура

 

 

16:10-16:30

Перерва на каву

ауд. 304 (ІІІ корпус)

16:30-19:30

Круглий стіл

Languages, Literatures, Works of Art – the Texts of Our Experience

(ауд. 309,

ІІІ корпус)

 

 

Модератори:

Е. Кшановська-Ключевська,

О.П. Воробйова

 

Секція 1

Мовна та естетична творчість: подібності й розбіжності

(ауд. 1008,

ІІІ корпус)

 

 

 

Модератор:

С.О. Швачко

Секція 2

Метафора у мові, літературі та мистецтві: інтерсеміотичні зв'язки

(ауд. 802,

ІІІ корпус)

 

Модератор:

І.А. Галуцьких

 

Секція 5 (І)

Лінгвістика і семіотика креативності: мовна та дискурсивна особистість

(ауд. 601,

ІІ корпус)

 

Модератор:

С.А. Жаботинська

Секція 5 (ІІ)

Лінгвістика і семіотика креативності: мовна та дискурсивна особистість

(ауд. 201,

ІІІ корпус)

 

Модератор:

О.В. Ребрій

16:30-17:00

І.М. Колегаєва ПІКТОГРАФІЧНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ У ДЗЕРКАЛІ ТЕКСТОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

 

В.И. Теркулов ЛИНГВАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА

В. ХЛЕБНИКОВА

Н.М. Філіппова МЕТАФОРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕАЛЬНОСТІ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ

А.А. Нозимов МЕЖДИСЦИПЛИНАР-НАЯ ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ДИСКУРСИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ»

С.И. Потапенко ИСКУССТВО ВЕРБАЛЬНОЙ ПЕРЕКАТЕГОРИ-ЗАЦИИ:

ДАННЫЕ ТЕОРИИ ПОСТРОЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВ

17:00-17:30

И.И. Серякова,

Чжу Цзинтао

НЕВЕРБАЛЬНАЯ СЕМИОТИКА БЛАГОДАРНОСТИ

В УКРАИНСКОЙ И КИТАЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУ-РАХ

 

Р.К. Махачашвили ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА НЕОАНГЛІСТИКА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ НАСТАНОВИ

 

І.А. Галуцьких ІНТЕРСЕМІОТИЧ-НІСТЬ В ОБРАЗНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТІЛЕСНОСТІ

В ПОЕТИЦІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

(семантико-когнітивний аналіз)

 

А.М. Lyashuk

A PRAGMATIC ANALYSIS OF FELICITATION SPEECH

(A study of Steve Jobs’ speech, 2005)

 

О.О. Нагорна СИНКРЕТИЗМ ВЕРБАЛЬНИХ І НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

У ТЕКСТІ СИТУАТИВНОЇ КОМЕДІЇ

(на матеріалі комедійного серіалу "The Mindy Project"/«Проект Мінді»)

17:30-18:00

Л.И. Белехова

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РИТМЫ В АФРОАМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ

 

Г.В. Чеснокова,

ван Пір В.

ЧИ ЖИВ ХТОСЬ У МИЛОМУ МІСТЕЧКУ?:

ЕМПІРИЧНА РОЗВІДКА ЕФЕКТУ ВИСУНЕННЯ

В ПОЕЗІЇ

Е. Е. КАММІНҐСА

Ю.А. Купчишина КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ОЧУДНЕННЯ

С.В. Мартінек,

А.В. Баран

СВОї і ЧУЖІ,

або бінарна опозиція як когнітивний механізм

Є.О. Сазонова ЕВОЛЮЦІЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

 

18:00-18:30

О.І. Morozova

TRANSPARENCY IN ARTS AND HUMANITIES: THE EMERGENCE OF A DISCOURSE

А.А. Марчишина ПОРТРЕТ У ТЕКСТІ Й  ЖИВОПИСІ: подібності й розбіжності

І.О. Колєснік

МЕТАФОРА «ОСОБИСТОГО ПРОСТОРУ»

В ФІЛЬМІ ЛАРСА ФОН ТРІЄРА «ДОГВІЛЬ»

О.В. Оверчук Лінгвокогнітив-ний  аспект оцінної семантики англомовного інтернет-дискурсу

(на матеріалi веб-коментарів сайту YouTube)

Н.О. Павленко ОСOБЛИВОСТI ЛЕКСИКОГРАФIЧНО-ГО ОПИСУ ГЕНДЕРНО МАРКОВАНИХ IДIOМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

18:30-19:00

Т.І. Sayenko

RHETORICAL MESSAGE IN WORDS, IMAGES AND MUSIC

І.Д. Забужанська ПОЕТИЧНИЙ РИТМ: ФІЗІОЛОГІЯ, КОГНІЦІЯ ЧИ ЕМОЦІЯ?

С.М. Сидоренко

МЕТАФОРА У ПРОМОВАХ БАРАКА ОБАМИ

І.В. Данильченко

ЕМОТИВНА КРЕАТИВНІСТЬ АНГЛОМОВНОГО ЖУРНАЛІСТА

В РАКУРСІ ТЕОРІЇ ПОБУДОВИ ПЕРСПЕКТИВ

M.P. Struminska

DISCURSIVE PERSONALITY IN SPEECHES OF AMERICAN ENVIRONMENTALISTS

19:00-20:00

Вітальна вечірка

Виставка картин художника Мар’яна Луніва

Грає струнний квартет Національної музичної Академії України імені П.І. Чайковського

ауд. 304 і суміжний хол (корпус ІІІ)

 

 

 

П’ятниця, 26 вересня

8:00-9:00

Реєстрація учасників

вестибюль конференц-зали (ІІІ корпус)

 

8:30-10:00

 

 

8:30-9:10

 

9:10-10:00

Пленарне засідання

конференц-зала (ІІІ корпус)

 

О.Р. Валігура  ДВОМОВНА ОСОБИСТІСТЬ У КОНТЕКСТІ ЛІНГВІСТИКИ І СЕМІОТИКИ КРЕАТИВНОСТІ

 

И.В. Пустовойт ИСКУССТВО БЫТЬ ФОРМАЛЬНЫМ И НЕКОТОРЫЕ МИСКОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Головуючий: С.А. Жаботинська

 

10:00-10:20

Перерва на каву

ауд. 304 (ІІІ корпус)

10:20-13:20

Секція 2

Метафора у мові, літературі та мистецтві: інтерсеміотичні зв'язки

(ауд. 802, ІІІ корпус)

 

Модератор:

А.П. Мартинюк

 

Секція 4

Мистецтво у дзеркалі мови, тексту, дискурсу: архітектура, музика, живопис, балет, кінематограф

(ауд. 1008, ІІІ корпус)

 

Модератор:

Л.І. Бєлєхова

Секція 5

Лінгвістика і семіотика креативності: мовна та дискурсивна особистість

(ауд. 601, ІІ корпус)

 

 

Модератор:

С.В. Мартінек

10:20-10:50

М.О. Зозуля

ПЕРСОНІФІКАЦІЯ В РОМАНАХ У. ГОЛДІНГА

Л.Ф. Бирр-Цуркан

ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

"BERLINER LIEDER"

И.С. Шевченко 

ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ И ДИСКУРСИВНОЙ ЛИЧНОСТИ В НАУКЕ

 

10:50-11:20

Н.С. Кудрявцева КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА ЯК ПІДҐРУНТЯ НАУКОВОЇ ТЕОРІЇ

С.В. Волкова

СЕМИОТИКА ФОЛЬКЛОРНОГО ТАНЦА В АМЕРИНДСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОЗАИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ

Madeleine Campbell

INTERSEMIOTIC TRANSLATION OF

MOHAMMED DIB’S POETRY

 

11:20-11:50

О.В. Ваховская

ОДИН ИЗ МОТИВОВ НАИМЕНОВАНИЯ ДЕНЕГ

В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОЙ КАРТИНЕ МИРА

О.В. Ємець

ЖИВОПИС У ПОЕЗІЇ І ПОЕЗІЯ ЖИВОПИСУ

В.Л. Пирогов

ЕВОЛЮЦІЯ КИТАЙСЬКОЇ ІЄРОГЛІФІКИ З ОГЛЯДУ НА ДИХОТОМІЮ «ЛОГОГРАФІЧНЕ – БУКВЕНО-ФОНЕТИЧНЕ ПИСЬМО»: КОГНІТИВНИЙ ТА ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТИ 

11:50-12:20

О.Ю. Бондарчук КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖУ "AUSSTEIGER"

Т.Н. Яковчиц

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ СКВОЗЬ ПРИЗМУ МУЗЫКИ

 

О.О. Солодка

ПРО «МИЛЬНУ БУЛЬБАШКУ» АБО ЕПІСТЕМОЛОГІЮ ІКОНІЧНИХ ЗНАКІВ У СЕМІОТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ Ч.-С. ПІРСА

12:20-12:50

М.А. Грекова

ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ  МЕТАФОРИ «ЗНАТИ – ЦЕ БАЧИТИ» У МОВІ ТА МИСТЕЦТВІ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Т.Л. Абович

ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ ПОЕТИЧНИХ ДРАМ ТОМАСА ЕЛІОТА

 

Л.І. Тараненко

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ ЗМІСТОВОГО НАСИЧЕННЯ ФОЛЬКЛОРНИХ ТВОРІВ

12:50-13:20

Л.П. Король

ОБРАЗНИЙ СВІТ ПРОЗИ ВАЛЕНТИНА ЧЕМЕРИСА

 

Є. Ю. Чайковська

МИСТЕЦТВО У ДЗЕРКАЛІ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ

(на матеріалі журналів "SCIENCE" та "CELL")

А.О. Черніченко  

МАНІФЕСТАЦІЯ СИМВОЛУ MARY MAGDALENE У СТРУКТУРІ ХУДОЖНЬОГО КОНЦЕПТУ religion В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі твору Дена Брауна "The da Vinci Code")

13:20-14:30

Обід

університетська їдальня (І корпус)

14:30-15:10

Пленарне засідання

конференц-зала (ІІІ корпус)

 

С.А. Жаботинська ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА И ЕГО ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: ОЦЕНОЧНОСТЬ В ДИСКУРСЕ УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Головуючий: С.І. Потапенко

 

15:10-15:30

Перерва на каву

ауд. 304 (ІІІ корпус)

15:30-17:30

Круглий стіл

Когнітивні дослідження в Україні:

кількість і якість

(ауд. 309,

ІІІ корпус)

 

Модератори:

С.А. Жаботинська,

І.С. Шевченко

 

Секція 2

Метафора у мові, літературі та мистецтві: інтерсеміотичні зв'язки

(ауд. 802, ІІІ корпус)

 

 

 

Модератор:

О.Ч. Кшановський

Секція 4

Мистецтво у дзеркалі мови, тексту, дискурсу: архітектура, музика, живопис, балет, кінематограф

(ауд. 1008, ІІІ корпус)

 

 

 

Модератори:

Л.Ф. Бирр-Цуркан,

Н.М. Філіппова

Секція 5

Лінгвістика і семіотика креативності: мовна та дискурсивна особистість

(ауд. 601, ІІ корпус)

 

 

 

Модератор:

Г.В. Чеснокова

15:30-16:00

 

 

 

 

Доповіді

С.А. Жаботинської,

І.С. Шевченко

 

 

Загальне обговорення

 

S.D. Chugu

Narrative Comprehension IN THE INTEGRATIVE FRAMEWORK OF TEXT WORLD THeORY

Е.О. Кущ

ЕТИМОЛОГІЧНЕ ПОХОДЖЕННЯ МУЗИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Я.Р. Федорив

КОГНИТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РИТОРИКИ

(на примере коммуникативной неудачи оратора)

16:00-16:30

Т.Ф. Семашко

МОВНА СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ СЕНСОРНОГО СПРИЙНЯТТЯ ТА МЕТАФОРИЧНІ МЕХАНІЗМИ ЇЇ ПЕРЕІНТЕРПРЕТАЦІЇ

В УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕМАХ

Е.С. Марина

ПАРАЛЛАКС В ПОЭТИЧЕСКОМ, МУЗЫКАЛЬНОМ И ЖИВОПИСНОМ ТЕКСТАХ : «РЕМЕСЛО РАЗРЫВА» ИЛИ ИСКУССТВО ПАРАДОКСА

 

Г.І. Харкевич

ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ЯК СЕМІОТИЧНИЙ ПРОСТІР ВТІЛЕННЯ СТАНУ ТРИВОГИ

16:30-17:00

І.І. Гуменна

СЕМАНТИЧНИЙ ВИМІР МЕТАФОРИ

Ю.Б. Давидюк

БАЗОВИЙ КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР У НОВЕЛІСТИЦІ АМБРОЗА БІРСА

М.В. Цегельська

МОВНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПОЛІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ

17:00-17:30

 

О.О. Марутовська

МАРКЕТИНГОВІ КОНЦЕПЦІЇ У МИСТЕЦТВІ СЛОВА

Н.Я. Град

МУЛЬТИМОДАЛЬНИЙ ЗВУКОСИМВОЛІЗМ

             

 

 

 

Субота, 27 вересня

09:30-12:00

Секція 3

Візуальні мистецтва і мовна когніція

(ауд. 309, ІІІ корпус)

 

 

Модератор:

Я.Р. Федорів

Секція 4

Мистецтво у дзеркалі мови, тексту, дискурсу: архітектура, музика, живопис, балет, кінематограф

(ауд. 1008, ІІІ корпус)

 

Модератори:

О.С. Маріна

 

Секція 5

Лінгвістика і семіотика креативності: мовна та дискурсивна особистість

(ауд. 201, ІІІ корпус)

 

 

Модератор:

О.В. Ємець

 

09:30-10:00

Я.О. Бондаренко

ВІЗУАЛЬНІ ЗАСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ КОГНІТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ КІНОТЕКСТАХ

Н.В. Колбіна

ДІЄГЕТИЧНИЙ МОДУС ОБРАЗІВ ГОТИЧНОГО АРХІТЕКТУРНОГО ПРОСТОРУ КРІЗЬ ПРИЗМУ БАЗОВИХ НАРАТИВНИХ СЦЕНАРІЇВ

Я.В. Бедрич

ЛІНГВАЛЬНІ АСПЕКТИ КАТЕГОРІЇ ІНКЛЮЗИВНОСТІ

 

 

10:00-10:30

О.О. Жихарєва

САКРАЛЬНА ГОЛОГРАФІЯ В АНГЛОМОВНІЙ КНИЗІ БУТТЯ

Г.Г. Лук’янець

МИСТЕЦТВО У ДЗЕРКАЛІ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ НОВИН:

РОЛЬ КОЛОРОНІМІВ

Н.В. Миронова КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПАРАЛЕЛЬНИХ ГЕШТАЛЬТ-СТРУКТУР ОБДАРОВАНА / БЕЗДАРНА ДИТИНА

(на матеріалі роману А. Нотомб «Словник власних імен»)

10:30-11:00

Н.П. Ізотова

СЕМАНТИКА ФОТОГРАФІЇ У РОМАНІ ДЖ. М. КУТЗЕЕ "SLOW MAN"

Т.Г. Лук’янець

ЕФЕКТ КРУПНОГО ПЛАНУ:

НА ПЕРЕТИНІ ЛІТЕРАТУРИ Й КІНЕМАТОГРАФУ

М.Л. Федорів

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ІДЕОЛОГІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ
(на матеріалі прози Р. Андріяшика)

11:00-11:30

А.В. Шершньова

ХАЙКУ: ЖИВОПИС У МІНІАТЮРІ

М.В. Черник

ЕКФРАСИС ЯК ЗАСІБ ЕКСТЕРІОРИЗАЦІЇ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА

В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Л.Ф. Присяжнюк

ЗМІНЕНІ СТАНИ СВІДОМОСТІ І ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

11:30-12:00

Д.В. Щокіна

ПАРАДИГМА ДЗЕРКАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНЬОГО СМИСЛОТВОРЕННЯ

М.В. Малишева-Кочубей

ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КОЛОРОНІМІВ У ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ОБРАЗІВ

 

12:00-12:30

Перерва на каву

ауд. 304 (ІІІ корпус)

12:30-13:00

Закриття конференції

ауд. 309 (ІІІ корпус)

 

13:15-16:30

13:15

14:00-16:30

Пішохідна екскурсія по м. Києву

(збір біля ІІІ корпусу)

«Містика Андріївського узвозу»

(початок екскурсії біля Андріївської церкви)

 

Неділя, 28 вересня

8:45-18:00

8:45

9:00-18:00

Екскурсія вихідного дня

(збір біля ІІІ корпусу)

Виїзна екскурсія до Замку-музею української домашньої ікони м. Радомишль

 

 

Переглядів: 914 | Додав: uaclip | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0