Вітаю Вас, Гість

ПРАЦІ О.П. ВОРОБЙОВОЇ

2013

 1. Вкус "Шоколада": интермедиальность и эмоциональный резонанс // Проблемы лингвистики и лингводидактики. Международный сборник научных статей. Вып. 1. − Белгород: ИПЦ "ПОЛИТЕРРА", 2013. − С. 54−63.
 2. Концептология в Украине: обзор проблематики // Лингвоконцептология: перспективные направления: монография / авт. кол.: А.Э. Левицкий, С.И. Потапенко, О.П. Воробьёва и др.; под ред. А.Э. Левицкого, С.И. Потапенко, И.В. Недайновой. − Луганск: Изд-во ГУ "ЛНПУ имени Тараса Шевченко", 2013. − С. 10−37.
 3. Художній текст: у пошуках метаметоду інтерпретації // Англістика та американістика. Зб. наукових праць. − Вип. 10. − Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2013. − С. 7−11.
 4. Music, mobility, intermediality: an affective dimension // 32-st PALA Conference "Mobile Stylistics". Book of Abstracts. University of Heidelberg, 31 July−4 August, 2013. − Heidelberg:  University of Heidelberg, 2013. − P. 151.

 

    2014

 1. Лингвистика сегодня: реинтерпретация эпистемы // Вісник КНЛУ. Сер. Філологія. − 2013. − Т.16, № 2.  − С. 41−47.
 2. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska. Much More than Metaphor: Master Tropes of Artistic Language and Imagination // Вісник КНЛУ. Сер. Філологія. − 2013. − Т. 16, № 2.  − С. 165−167 (рецензія).
 3. Things as Anticoncepts in Virginia Woolf's Solid Objects: The Dynamism of Change // Beyond Words: Crossing Borders in English Studies. Book of Abstracts / 13 April Conference Thirteen on English and American Literature and Culture, Jagiellonoan University, 24-26 April, 2014. − Kraków: JU, 2014. − P. 38.
 4. The sensory of seaside townscape: Creating a simulacrum in Virginia Woolf's "The Watering Place" // PALA 2014 Conference "Everybody's Got a Style! Testing the Boundaries of Contemporary Stylistics": Book of Abstracts / The University of Maribor, Slovenia, 16-20 July, 2014. − P. 50.
 5. Інтелектуальна творчість у контексті соціальної відповідальності // Круглий стіл Українського фулбрайтівського кола "Соціальна відповідальність інтелектуалів  − творців мовно-культурних політик" / Миколаїв, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 8 липня 2014 р.  Режим доступу:http://www.fulbright.org.ua/uk/news/173/Vorobyova.html
 6. РІЧ як антиконцепт у творах художнього модернізму: лінгвофілософські аспекти естетики негативності // Вісник КНЛУ. Сер. Історія. Економіка. Філософія. − 2013. − Вип. 18. − С. 11−22.
 7. Multimodality of the real and virtual in Virginia Woolf's "A Simple Melody": Cognitive and affective implications  // Мова − література − мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс: Мат-ли Міжнародної наукової конференції / КНЛУ, Київ, 25-27 вересня 2014 р. − К.: Видю центр КНЛУ, 2014 . − С. 17.