Вітаю Вас, Гість
ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ
 

       Українська Асоціація когнітивної лінгвістики і поетики (УАКЛіП) була заснована   4 травня 2012 р. на Установчій конференції, яка була організована та проведена в Київському національному лінгвістичному університеті за ініціативою її засновників: завідувача кафедри лексикології і стилістики англійської мови імені професора О.М. Мороховського в КНЛУ, доктора філологічних наук, професора О.П. Воробйової, доктора філологічних наук, професора кафедри англійської філології Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького С.А. Жаботинської та доктора філологічних наук, професора, проректора з наукової роботи Горлівського державного педінституту іноземних мов В.І. Теркулова (зараз завідувач кафедри російської мови Донецького національного університету), представників місцевих осередків України, викладачів кафедри лексикології і стилістики англійської мови імені професора О.М. Мороховського, а також за підтримки ректора КНЛУ доктора філологічних наук, професора Р.В. Васька. 

       УАКЛіП є громадською неприбутковою організацією, яка об’єднує фахівців − викладачів вищої школи та науковців за спільними інтересами, які сприяють розвитку всеукраїнської дослідницької мережі з проблематики когнітології шляхом розбудови міждисциплінарних наукових зв’язків, координують фундаментальні і прикладні дослідження в галузі когнітивних студій мови та літератури з огляду на новітні досягнення вітчизняної і світової когнітології. 


      Метою діяльності Асоціації є здійснення наукових досліджень у галузях когнітивної лінгвістики і поетики та суміжних сферах когнітивної науки, проведення відповідної науково-організаційної роботи для отримання фундаментальних і прикладних результатів у зазначених галузях і розповсюдження цих результатів у вітчизняному науковому й освітянському середовищі, сприяння створенню умов для поширення в університетах і наукових установах України сучасних міждисциплінарних студій згідно з пріоритетними напрямами розвитку гуманітарних наук.