Вітаю Вас, Гість

Керівництво Асоціацією здійснюють: Загальні Збори Асоціації, Рада Асоціації, Правління (Президент, Перший Віце-Президент, два Віце-Президенти, Секретар Правління), Ревізійна комісія.

КЕРІВНИКИ АСОЦІАЦІЇ

Воробйова Ольга ПетрівнаПрезидент УАКЛіП

Завідувач кафедри лексикології і стилістики англійської мови імені професора О.М. Мороховського Київського національного лінгвістичного університету (з 1994 р.), доктор філологічних наук, професор. Заслужений працівник освіти України (з 2002 р.). Відмінник освіти України. Знак Міністерства освіти і науки України "За наукові досягнення". Заслужений професор КНЛУ.

Випускниця Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (зараз КНЛУ), закінчила з відзнакою факультет англійської мови (1969−1974 р.р.).

            Після закінчення аспірантури у 1978 р. (КДПІІМ, кафедра граматики та історії англійської мови), працювала викладачем, а потім доцентом на кафедрі лексикології та стилістики англійської мови КДПІІМ. Закінчила докторантуру та захистила у 1993 р. докторську дисертацію в Московському державному лінгвістичному університеті. З 1994 р. по теперішній час очолює кафедру лексикології та стилістики англійської мови КНЛУ. З 2000 р. по жовтень 2010 р. – голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій з германського, романського, порівняльно-історичного і типологічного мовознавства у КНЛУ. Довгий час була членом спеціалізованої вченої ради в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова. Заснувала наукову школу когнітивної поетики в Україні. З 2011 р. – керівник Центру когнітивних і семіотичних досліджень КНЛУ. Президент Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики (з травня 2012 р.). Активно займається міжнародною науковою і освітньою діяльністю: викладала стилістику англійської мови в Ханойському державному педагогічному інституті іноземних мов (1981−1983 рр.), перебувала як дослідник в Ілінойському університеті (м. Урбана-Шемпейн, США) за Програмою ім. сенатора У. Фулбрайта (1996 р.), запрошувалась для читання лекцій у названому університеті (1997 р.), університеті ім. Карла-Франца у м. Грац та Віденському університеті (Австрія, 2002 р.), педагогічному університеті у м. Варшаві (Польща, 2013 р.). Є членом міжнародних наукових асоціацій: поетики і лінгвістики (PALA), художньої семантики (IALS) (зараз член Президії цієї асоціації), українське товариство дослідників англійської (УТДА) як філія відповідного європейського товариства ESSE (до 2011 р.), Всеросійської асоціації лінгвістів-когнітологів (РАЛК), Української фулбрайтівської асоціації. Постійно виступає з пленарними доповідями на наукових конференціях в Україні та за кордономКерує науковою роботою докторантів, аспірантів, магістрів КНЛУ та інших вузів України. Під її керівництвом захищено 7 докторських робіт: Л.І. Бєлєхова (Херсон), О.М. Кагановська (Київ), О.І. Морозова (Харків), В.Г. Ніконова (Дніпропетровськ−Київ), С.І. Потапенко (Ніжин), Н.В. Петлюченко (Одеса), О.А. Бабелюк (Дрогобич), які розвивають різні напрями досліджень у межах наукової школи когнітивної поетики (когнітивна теорія образності, когнітивна наратологія, когнітивна дискурсологія, когнітивна риторика тощо) та 17 кандидатських. итає лекції з проблематики когнітивної поетики в різних університетах України (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Східно-Європейський національний університет імені Лесі Українки, Запорізький національний університет, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова та інш.). Постійний член редколегії наукового журналу "Вісник КНЛУ. Сер. Філологія" (певний час була його головним редактором) та інших наукових видань України. Член редколегії серії міжнародних монографічних публікацій Ягелонського університету "Краківські студії мови, літератури та культури" (м. Краків, Польща). Член редколегії наукового журналу "Лінгвістичні студії Ягелонського університету у Кракові" (Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis). Є науковим редактором шести наукових монографій. Останнім часом в межах діяльності Центру когнітивних і семіотичних досліджень КНЛУ організувала серію міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, за результатами яких, зокрема, було видано збірки "Слово й текст у просторі культури": Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження професора О.М. Мороховського / Київ, КНЛУ, 26-27 листопада 2010 р. [відп. ред. О.П. Воробйова]. − К.: Ленвіт, 2010 та "Світ емоцій у дзеркалі когніції: мова, текст, дискурс / Київ, КНЛУ, 27 вересня 2012 р. [відп. ред. Л.Ф. Присяжнюк]. − К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. Укладено та опубліковано монографічне видання "Мороховский А.Н. Избранные труды": монография [Сост., общ. ред. и вступ. статья О.П. Воробьёвой]. − К.: Изд. центр КНЛУ, 2011. − 590 с. Сфера наукових занять проф. Воробйової О.П. охоплює  англістику, загальне мовознавство, лінгвопоетику, когнітивну поетику, стилістику, студії художньої семантики, теорію тексту, когнітивні студії художнього модернізму (зокрема, творів Вірджинії Вулф) і постмодернізму.

            Ольга Петрівна входить до складу Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій. 

Має 163 опубліковані наукові праці, серед яких монографія з проблематики теорії тексту, два навчальних посібники і підручник зі стилістики англійської мови (у співавторстві), 67 наукових статей, включаючи публікації у провідних наукових виданнях України, США, Великої Британії, Польщі, Фінляндії, Росії, Білорусі.

             Електронна адреса: o.p.vorobyova@gmail.com


 Жаботинська Світлана Анатоліївна – Перший Віце-президент УАКЛіП

      Професор кафедри англійської філології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор філологічних наук, професор. Заслужений працівник освіти. Відмінник освіти України.  Орден "За заслуги” ІІІ ступеня. Орден Святої Варвари, медалі "За трудову відзнаку”, "Двадцять років незалежності України”, грант для підтримки індивідуальних досліджень, наданий Інститутом  відкритого суспільства / Фондом Сороса, гранти Програми ім. Фулбрайта для проведення наукових досліджень в університетах США. 

      Випускниця Черкаського державного педагогічного інституту (1972-1976 р.р.). Після закінчення інституту продовжила освіту в Кембриджському університеті Великої Британії (1976 р.). У 1982 р. захистила кандидатську дисертацію у Київському державному педагогічному інституті іноземних мов (зараз КНЛУ), в 1992 р. було захищено докторську дисертацію в Московському державному лінгвістичному університеті. У 1987 р. пройшла стажування в Пенсільванському університеті (Філадельфія, США); у 1995 р. – в Іллінойському університеті (Урбана-Шампейн, США); з 2000 по 2001 р.р. – у Каліфорнійському університеті (Сан-Дієго, США). Член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна (з 2002 року), Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (2008-2009 роки). Член Міжнародної асоціації з когнітивної лінгвістики та Міжрегіональної асоціації з когнітивних досліджень. Читала лекції за запрошенням у Потсдамському університеті (Німеччина) та Університеті Райс (Денвер, США). Керує науковою роботою докторантів і аспірантів ЧНУ, КНЛУ, ХНУ імені В.Н. Каразіна, є опонентом близько 30 кандидатських і докторських дисертацій, захищених в Україні, Росії, Новій Зеландії. Під її керівництвом захищено 8 дисертацій. Колишні аспіранти працюють не тільки в університетах України, а й за її межами. Зокрема, аспірант А.В. М’ячиков продовжив навчання в університеті Орегону (США) та університеті Глазго (Великобританія) і є нині визнаним фахівцем у галузі психолінгвістики. Аспірантка Н.А. Чабан продовжила дослідницьку роботу в університетах США і Швеції, нині працює у Національному центрі європейських студій у Кентерберійському університеті (Нова Зеландія), де вона є координатором великого міжнародного проекту "Образи та сприйняття Європейського Союзу в суспільних дискурсах Азійсько-Тихоокеанського регіону”. Член редколегій 5 наукових журналів (Черкаси, Київ, Харків), була відповідальним редактором журналу "Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки” (1997-2000 р.р.). Сфера наукових інтересів проф. Жаботинської С.А. охоплює когнітивну лінгвістику, загальне мовознавство, англістику, лексикологію, теорію номінації, граматику, семантику. С.А. Жаботинська першою на Україні розпочала дослідження у руслі  когнітивної лінгвістики – галузі мовознавства, що ставить за мету пояснення феноменів мови та мовлення з урахуванням особливостей організації та функціонування когнітивної системи людини. Спілкування з представниками московської лінгвістичної школи (Інститут мовознавства РАН) – проф. О.С. Кубряковою, акад. Ю.С. Степановим, членкором Н.Д. Арутюновою, професорами В.З. Дем’янковим, В.М. Телією сприяло становленню С.А. Жаботинської як науковця. Із 1995 р. розпочалося її співробітництво з мовознавцями Західної Європи і США. Здійснення досліджень в американських університетах супроводжувалося безпосередньою співпрацею із засновниками провідних шкіл когнітивної лінгвістики – Р. Ленекером, Ж. Фоконьє, Дж. Лакоффом та ін. Ознайомлення з численними роботами засновників різних шкіл когнітивної лінгвістики (фреймової семантики, конструкційної граматики, теорії концептуальної метафори, теорії ментальних просторів, теорії концептуальної інтеграції, теорії перспектив, теорії прототипів та теорії іконізму) дозволило С.А. Жаботинській інтегрувати їх доробок у рамках цілісної методології концептуального аналізу. Ця методологія є предметом лекційних курсів для магістрів й аспірантів, прочитаних проф. С.А. Жаботинською у Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького, а також у провідних університетах Києва, Харкова, Львова, Луцька, Нижнього Новгорода (Росія). С.А. Жаботинською також створена своя, авторська методика концептуального аналізу, яка спирається на ідеї фреймової семантики і конструкційної граматики. Практичним здобутком досліджень є словники-тезауруси, створені на підставі концептуальних моделей, а також нові методики викладання мов, розроблені з урахуванням інгерентних структур і операцій мислення.

Опубліковано 120 наукових праць, серед яких монографія, два методичні посібники, 70 статей (у тому числі 30 за кордоном), 47 тез конференцій, виданих в Україні, Росії, Казахстані, Польщі, Болгарії, Данії та Німеччині.

      Електронна адреса: saz9@ukr.net


 Потапенко Сергій Іванович  Віце-президент УАКЛіП

     Професор кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О.М. Мороховського, доктор філологічних наук.

 

       


Шевченко Ірина Семенівна – Віце-президент УАКЛіП

           Завідуюча кафедри ділової іноземної мови і перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор філологічних наук, професоракадемік АН ВШ України.

 

 


Ізотова Наталя Павлівнасекретар Правління УАКЛіП
 
     Професор кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О.М. Мороховського, доктор філологічних наук.
 

Електронна адреса: nat.izotova15@gmail.com

 

 


Жихарєва Олена Олександрівна - адміністратор сайту УАКЛіП

     Доцент кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О.М. Мороховського, доктор філологічних наук.