Вітаю Вас, Гість

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ

Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ)
Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ,
запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Дискурс професійної і творчої комунікації: лінгвокультурний, когнітивний, перекладацький та методичний аспекти», яка відбудеться 18-19 травня 2023 року у дистанційному форматі на платформі Zoom

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька

Доповідь на пленарному засіданні – до 30 хв., на секційному – 15 хв.

Обговорення – 10 хв.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:

9:00 – 9:30 Реєстрація учасників конференції - платформа Zoom

9:30 – 12:00 Відкриття конференції. Пленарне засідання - платформа Zoom

12:00 – 12:30 Перерва

12:30 – 15:30 Секційні засідання за тематичними напрямами - платформа Zoom

Секція № 1.* Мова та дискурс: проблеми розвитку та функціонування у професійному і творчому поліетнічному та полікультурному просторах.
Секція № 2.* Когнітивно-дискурсивні дослідження мови, мовлення й тексту у професійній сфері.
Секція № 3.* Когнітивно-дискурсивні дослідження мови, мовлення й тексту в художній та мистецько-творчій сферах.
Секція № 4.* Інтермедіальні та мультимодальні студії різножанрових дискурсів у діалозі культур.
Секція № 5.* Перекладознавство й переклад у професійній, художній та мистецько-творчій сферах: здобутки та перспективи.
Секція № 6.* Сучасні підходи та інноваційні технології у формуванні іншомовної комунікативної компетенції у професійній сфері.
Доповіді учасників конференції та дискусія.

15:30 – 16:00 Підведення підсумків. Урочисте закриття конференції - платформа Zoom

*посилання щодо приєднання до окремих секцій учасники конференції отримають напередодні заходу на електронну пошту, зазначену у заявці, та при реєстрації.

У рамках роботи конференції 18.05.2023 р. о 12:00 год. (за Київським часом) планується проведення вебінару на тему: “A ‘Toolbox’ for Machine Translation Postediting” (доповідач: Ута Зеевальд-Хеег, професорка Інституту прикладних наук університету Анхальт (м. Кьотен, Німеччина).

Реєстрація за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY1-LX_hFOZIbE14nRvWPoSH32hxdZbvXyFa1ZEQss6-Z43A/viewform
За сприяння Німецької академічної служби обмінів (DAAD) у рамках роботи конференції планується виступ лектора Німецької академічної служби обмінів (DAAD), старшого викладача кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови (PhD) Міхаеля Кляйнеберга з доповіддю "Landeskunde im Sprachunterricht" та проведення вебінару на тему Wissenschaftliches Schreiben
Для участі в конференції просимо до 16 квітня 2023 р. зареєструватися на сайті конференції http://conference.dopacc.kpi.ua/kpi_dpcc у ролі автора, натиснути на вкладку Тека користувача і створити нове подання, а також надіслати на e-mail (ktppamm@gmail.com) такі матеріали конференції:
ЗАЯВКУ для участі в конференції (форма заявки додається). Назва файлу: прізвище та ініціали автора латиницею, наприклад,
Petrik_І_І_zayavka.

Заявку також можна надіслати, заповнивши гугл-форму: https://forms.gle/y6vXytMUVmti3kBz8
ТЕЗИ доповіді, оформлені відповідно до вимог (зразок додається). Назвa файлу: прізвище та ініціали автора латиницею та номером секції, наприклад, Petrik_І_І_№.

Тема електронного листа має містити примітку: Конференція_2023.
Думки авторів можуть не збігатися з позицією редколегії. Тези не рецензуються. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори публікацій.
Матеріали тез доповідей мають містити виключно відкриту інформацію.
З метою дотримання принципів академічної доброчесності обов’язковим етапом перед публікацією матеріалів є їх перевірка на наявність плагіату (статті 1, 5 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).
Після надсилання (на електронну адресу) заявки, електронного варіанту тез оргкомітет протягом 3 робочих днів електронною поштою повідомить учасника конференції про отримання та прийняття матеріалів.
Організаційний комітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають вимогам та проблематиці конференції або були отримані після 16 квітня 2023 року.
До початку роботи конференції кожен учасник отримає примірник електронного збірника матеріалів конференції, а також програму конференції.
Збірник матеріалів конференції буде розміщено на сайті конференції ( http://conferences.uran.ua/index.php/kpi_dpcc/kpi_dpcc ), на сайтах випускових кафедр факультету лінгвістики ( http://ktppnm.kpi.ua/ , http://ktppam.kpi.ua/ , http://ktppfm.kpi.ua/ ) та асоціації УАКЛіП (http://uaclip.at.ua).


АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

м. Київ, 03056, пр. Перемоги, 37, корп.7
Факультет лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
Тел. (044) 204-81-01, e-mail: ktppamm@gmail.com
Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
Тел. (044) 204-83-11, e-mail: kafedra2009@ukr.net
Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
Тел. (044) 204-83-58, e-mail: ktppfm@ukr.net
Відповідальні особи:
д. філол. н., проф., проф. кафедри ТППАМ Воробйова Ольга Петрівна (067 507 10 41),
к. філол. н., доц., доц. кафедри ТППАМ Ткачик Олена Володимирівна (067 444 59 26),
к. філол. н., доц., доц. кафедри ТППНМ Моісєєва Наталія Олегівна (068 352 36 89),
д. філол. н., проф., проф. кафедри ТППФМ Калита Алла Андріївна (097 739 75 50),
к. психол. н., доц. кафедри ТППФМ Цимбал Інна Валеріївна (096 008 16 38).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг тез: до 3 сторінок. Тези можуть подаватися українською, англійською, німецькою або французькою мовами.

Стандарти: текстовий редактор MS Word (файл повинен мати розширення *.doc), кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ 1,25 см, поля – верхнє, нижнє 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, шрифт Times New Roman.

1-й рядок: відцентрована назва доповіді (великими літерами, шрифт напівжирний).

2-й рядок: ініціали та прізвище автора (вирівнювання по центру, шрифт напівжирний).

3-й рядок: вчене звання, науковий ступінь, місце роботи (вирівнювання по центру, курсив).

Через один рядок відступу друкується текст публікації.
Типи виділення: напівжирний, курсив, напівжирний курсив.
Спеціальні шрифти, символи, схеми, таблиці та інші ілюстрації додаються окремими файлами.
Сторінки не нумеруються.
Література оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 в кінці тексту під назвою «Література» (назва рубрики подається мовою викладу тез), у тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому – номер сторінки.
Наприклад: [5, с. 22-25].

Вдячні за інформування колег щодо проведення конференції!

Сподіваємось на плідну співпрацю.

 

Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики (УАКЛіП)
КНЛУ, Київ, 20−21 травня 2021 р.

 

ІІІ Міжнародна конференція

Проведення планується на 20-22 травня 2021 року в Київському національному лінгвістичному університеті.

Подання заявок і тез доповідей до 30 жовтня 2020 року.

Більш детальна інформація та форма заявки.

З повагою, Президія Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики

 

Другий інформаційний лист Міжнародної наукової конференції УАКЛіП

Міжнародна наукова конференція

«Когнітивна лінгвістика у міждисциплінарному контексті: теорія і практика»

Вельмишановні колеги!

Міжнародна наукова конференція Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики відбудеться 8-10 жовтня 2016 року в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, бульвар Шевченка 79, навчальний корпус 3).

 

8-10 жовтня 2016 р. Міжнародна наукова конференція

у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

Тема конференції: КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ КОНТЕКСТІ: теорія і практика.

Детальна інформація та заявка

УВАГА. УВАГА.

До уваги членів Асоціації та бажаючих взяти участь у міжнародній науковій конференції 8-10 жовтня 2016 р. у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

Вказана в інформаційному листі електронна адреса працює.

Чекаємо на Ваші тези.

Міжнародна наукова конференція

«Мова – література – мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс»

ТРЕТІЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Вельмишановні колеги!

Міжнародна наукова конференція Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики відбудеться 25-27 вересня 2014 року в Київському національному лінгвістичному університеті (м. Київ, вул. Лабораторна 5/17, ІІІ корпус).

Реєстрація учасників − 25 вересня 2014 року з 9:00 до 9:45 у вестибюлі ІІІ корпусу. Початок конференції о 10:00 (конференц-зала, ІІІ корпус).

 На сайті конференції (http://yarfed.wix.com/uaclip14-ua) та Асоціації (uaclip.at.ua) розміщена інформація стосовно:

1)        реєстрації, сплати конференційного внеску;

2) проживання (замовлення готелю здійснюється учасниками конференції особисто);

3) мережі кафе, ресторанів, розташованих недалеко від університету;

4) розташування університету, ресторанів, кафе, готелів на мапі.

Проїзд:

від залізничного вокзалу – від станції метро «Вокзальна» до станції «Хрещатик» (перейти на станцію «Майдан Незалежності»), потім до станції «Олімпійська» або до станції «Палац Україна», далі дивіться інформацію на мапі (сайт Асоціації розділ «КОНТАКТИ»); або таксі (40-50 грн.);

з аеропорту «Бориспіль» − автобусом «Скайбас» (Skybusдо найближчої станції метро − «Харківська» (25 грн.), їхати до станції «Палац спорту» (перехід на станцію «Площа Льва Толстого»), далі до станції «Олімпійська» або до станції «Палац Україна»; або автобусом «Скайбас» (Skybusдо залізничного вокзалу (40 грн.) (станція метро «Вокзальна», див. вище); або таксі (200-250 грн.);

з аеропорту «Київ» (Жуляни) – тролейбусом № 22 до станції метро «Шулявська», далі метро до станції «Хрещатик» (перехід на станцію «Майдан Незалежності»), їхати до станції «Олімпійська» або до станції «Палац Україна», далі дивіться інформацію на мапі (сайт Асоціації розділ «КОНТАКТИ»); або таксі (50-70 грн.). 

Інформацію про культурну програму буде розміщено на сайті конференції (http://yarfed.wix.com/uaclip14-ua) та Асоціації (uaclip.at.ua) пізніше.

Конференційний внесок:

Повний – 300 грн.

Для членів УАКЛіП та членів "Українського Фулбрайтівського кола" – 150 грн.

Для аспірантів, які є членами УАКЛіП – 80 грн.

Для студентів – 50 грн.

Для студентів, які є членами УАКЛіП – безкоштовно.

 Прохання сплатити конференційний внесок до 1 травня 2014 року.

Відскановану квитанцію про сплату конференційного внеску надішліть на електронну адресу конференції: uaclipconference@ukr.net

 Банківські реквізити для оплати конференційного внеску (для учасників з України): 

1.    Номер рахунку: 26000010839365

2.  Отримувач: Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики»

3.  Банк отримувача: ПАТ «Укрсоцбанк»

4.    МФО банку: 300023

5.    Код отримувача: 38490119

6.    Призначення платежу: сплата конференційного внеску.

 З повагою,

Оргкомітет конференції

 

КОНФЕРЕНЦІЯ 25-27 вересня 2014 року "Мова - література - мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс"

Міжнародна наукова конференція Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики

Ознайомитись з інформацією можна ТУТ.

Форма Заявки учасника

Офіційний сайт Міжнародної наукової конференції  Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики

українською: http://yarfed.wix.com/uaclip14-ua

англійською: http://yarfed.wix.com/uaclip14

Детальна інформація про проживання та об'єкти харчування, які розташовані біля КНЛУ.